Fadderanalyse

Ved at lave en fadderanalyse finder du ud af, hvem der stod fadder til dine aners børn. Det betyder, at du finder ud af, hvem ægteparret havde relation til.

Hvad kan du undersøge med fadderanalyse?

Først skal du kende børnenes faddere. Når du har navnene skal du undersøge, om de er i familie med forældrene. Hos mig står er Ane Jensen (faster) eller Niels Hansen (morbror), så er familieskabet i forhold til barnet, ellers skulle jeg alligevel skrive fars søster eller mors bror.

Hvorfor kan fadderanalyse være svært?

Når du skal undersøge, om barnet er i familie med sine faddere skal du kende forældrenes forældre, søskende og deres ægtefæller. Nogle gange er det forældres fætre/kusiner, som er faddere, så du skal kende den nærmeste familie.

De faddere, som ikke er familie, må så være venner eller forretningsforbindelser. Kun få af mine aner er født i byen. Her kunne jeg se, at børnenes faddere var af samme erhverv som faderens, til gengæld var der ingen familiemedlemmer blandt fadderne. Men det har også været langt, at skulle helt op til Aalborg.

Er der forskel på, hvem der bruges som fadder?

Fadderanalyse er spændende, fordi du kan undersøge så mange ting.

Er der forskel på, hvem der er fadder til børnene? Er det forældrenes forældre, søskende, onkler, tanter eller naboer?

Er der forskel fra familie til familie, hvem der er fadder til børnene??

Har barnets nummer i søskenderækken betydning for, hvem der bliver valgt som fadder?

Er der forskel på, om det er barnebarn nr. 1 eller nr. 12.

Er der forskel fra sogn til sogn/egn til egn.

Ved at sammenligne de forskellige grene, generationer, århundreder (det tager tid at ændre på traditionen) eller stand (husmand, gårdmand, skomager eller andre).

Hvordan holder jeg styr på børnenes faddere?

Jeg har et skema med plads til navn på barn og fadderne (inklusiv oplysningerne om, hvor de er fra).

Denne er en smule atypisk, fordi fadderne ofte er en ugift pige, en gift kone, en gift mand, en ugift mand, hvis der er en femte fadder er det lidt forskelligt, om det er en mand eller kvinde.

Jeg har valgt, at det barn, som er min ane er markeret med kursiv, så er det nemt for mig at se, hvilket barn, der interesserer mig mest.

Har du studeret dine aners faddere, så du ved hvem der var faddere til dine aner?

Vil du udfylde din egen slægtsbog, så køb Slægtsbog – udfyld den selv.

Send mail til bog@slaegtsforskerskolen.dk