Rapport over mulige fejl

Rapport over mulige problemer

Det kan være praktisk at trække en rapport over mulige fejl i sit slægtsforskningsprogram, så man kan se, om der er nogle fejl, man skal have rettet. Vær opmærksom på at ikke alt rapporten finder frem til er reelle fejl, men mere om det senere.

Legacy og andre programmer

Jeg benytter programmet Legacy, andre programmer har sikkert samme funktioner, men der kan være forskel. Hos mig går jeg ind i Rapporter, vælger Andre rapporter og vælger Mulige problemer.

Hvordan finder du nemmest personerne?

I rapporten er et nummer også kaldet Person RIN. Det er et entydigt nummer, så jeg søgte efter Person Person RIN Lig med xxx. På den måde får jeg præcis den person, som jeg har behov for. Søger man efter en Hansen, kommer der jo mange op, så derfor søger jeg efter det entydige nr.

Børns rækkefølge

Det var nemt, for jeg gik ind på familien højreklikkede på børnene og valgte sorter børn. Nu er søskenderækken sorteret i kronologisk rækkefølge med det ældste barn øverst og det yngste barn nederst.

Fejl opstår, når man ikke har tastet børn ind i rækkefølge. Man begynder jo med sin egen ane, når man så finder ældre og yngre søskende, ja, så bliver de jo ikke fundet i kronologisk rækkefølge. Men nemt er det at sortere dem. Hvis du ikke sorterer børnene vil de i dine rapporter stå i den rækkefølge, som du har fundet dem i. Hvis du f.eks. laver en rapport over din tiptipoldeforældres efterkommere.

Begravelsesdato er mere end 30 dage efter dødsdato

I Danmark bliver de fleste afdøde begravet inden for en uge, og det er derfor værd at undersøge, hvis du har nogle personer, som er begravet mere en 30 dage efter dødsdatoen. Skyldes det en tastefejl?

Jeg havde to personer, begge er fiskere, hvis båd kæntrede. Det er derfor ingen fejl, i disse tilfælde. Derfor vælger jeg knappen Marker som ’intet problem’. Det betyder, at disse ikke kommer med næste gang, jeg laver en rapport over mulige problemer. Med mindre jeg vælger at se, hvilke problemer jeg tidligere har valgt ikke skal med i disse rapporter.

Dåbsdato er før fødselsdato

Her kan være tale om, at man har byttet rundt på dåbsdato og fødselsdato. Jeg havde et tilfælde, hvor jeg havde skrevet at hun var født ca. 1791 og døbt 10. oktober 1790. Fødselsåret har jeg sikkert haft fra en folketælling, og så har jeg siden fundet dåben i kirkebogen, uden at få ændret til korrekt fødselsår. Dengang skulle børn døbes senest 8 dage efter fødslen. Fra 1828 skulle barnet være døbt senest 8 uger efter fødslen. Efter 1813 er der skemaer i kirkebøgerne, så derfor blev fødselsdatoen også skrevet ind. Før skemaerne skrev præsterne i bøger med blanke blade, og for præsten var dåben interessant ikke selve fødslen.

Børn født før forældrenes ægteskab eller for tidligt/sent efter forældrenes ægteskab

Der er mange børn i min slægtsdatabase, som er født før forældrene blev gift, eller barnet blev født hurtigere end normalt efter forældrenes ægteskab. Jeg skal have dem set igennem, og det vil sikkert vise sig, at de fleste datoer og årstal er korrekte. Men der kan også være fejl, og så er det godt, at få dem rettet. Der er også nogle, hvor det står, at første barns fødsel finder sted senere end normalt efter forældrenes vielsesdato. Her kan der være en ældre bror eller søster.

Rapporten fortæller også, at når er for længe mellem ”disse to børns fødsel er længere end normalt Bekræft børns fødselsdatoer. Måske mangler der et barn.”

Gode råd til din rapport over mulige problemer

Vær opmærksom på, at du kan vælge, hvilke parametre, du vil se på, og du kan skrue på, hvor mange måneder, der f.eks. må være mellem børnene i en søskendeflok, når du laver din rapport over mulige fejl.

Begynd eventuelt med at lave en rapport med standardindstillingerne og se, hvordan det ser ud. Er det for uoverskueligt, så begynd for eksempel med at sortere børns rækkefølge, personer, hvor begravelsesdato er mere end 30 dage efter dødsdato og hvor dåbsdato er før fødselsdato.

God fornøjelse med at få rettet dine mulige problemer.

Tilmeld dig Slægtsforskerskolens nyhedsbrev.