Interesserer slægtsforskere sig for vaccination?

Vaccination Anna Ancher kokoppindpodningsattest kopper Skagen Museum 1899 1894

Hvorfor interesserer slægtsforskere sig for vaccination? Når du arbejder med slægtsforskning i 1800-tallet støder du på bemærkninger som, ”har haft de naturlige kopper” eller ”vacc.” efterfulgt af en dato. Du ser det i kirkebøgerne ved konfirmation og vielse

Hvad er kopper?

Kopper er en smitsom sygdom, som giver høj feber og blærer over hele kroppen. Dødeligheden var 10-25 procent.

Hvornår begyndte man at vaccinere?

Allerede i 1810 blev koppevaccination lovpligtig. Efterhånden blev de fleste vaccineret som børn. Vaccination mod kopper blev udbredt til hele verden og i 1980 erklærede sundhedsorganisationen WHO kopper for udryddet. Vaccination mod kopper stoppede i 1977 i Danmark. Ordet vaccination kommer i øvrigt fra ordet vacca, som er det latinske navn for ko. Det skyldes, at køer også får kopper. Kokopper kan smitte mennesker, men kokopperne gør ikke mennesker nær så syge, og derfor brugte man kokopper som basis for vaccinationen. Det latinske navn for koppevaccine er variola vacciniae, for det tilfælde, at du støder på det i kilderne.

Lovgivning mod kopper

3. april 1810 kom den 29. forordning [lov] for Danmark og Norge mod vaccination eller indpodning af kokopper, fordi det har vist sig at være et sikkert værnemiddel imod børnekopper. Forordningen indeholder 27 paragraffer og slutter med en skabelon til en Koekoppe- Indpodnings- Attest. Du kan læse hele loven på Danmarkshistorien.dk (http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/forordning-om-koppevaccination-1810/).

Der nedsættes en kommission angående vaccination, som skal føre det overordnede opsyn med kokoppe-indpodning. Alle som udførte kokoppeindpodning, skulle indsende fortegnelser til stifts- eller land-physicus [lægen]. Det er gratis at blive vaccineret (§ 4). Skoler må ikke have elever, som ikke er vaccinerede eller har haft de naturlige kopper (§ 7). For at komme i lære eller få hjælp fra håndværkerlaug, skulle man også være vaccineret eller have haft de naturlige kopper (§ 8). Det samme var tilfældet for mænd, der blev udskrevet til kongelig krigstjeneste (§ 9) og for personer, som skulle konfirmeres eller giftes (§ 10). Hvis der udbrød kopper skulle alle i byen vaccineres, med mindre de kunne dokumentere, at de havde haft de naturlige kopper eller allerede var vaccineret. (§§ 11 og 12).