Den spanske syge i København

Den spanske syge er et eksempel på, at du ikke behøver at gå mange hundrede år tilbage i historien for at finde store epidemier i Danmark.

I 1918 er det 100 år siden, at den spanske syge hærgede i store dele af verden. Det menes, at mere end 50 millioner mennesker døde; heraf 14.000 danskere.

Influenzaen blev sandsynligvis bragt til Europa fra Kansas i USA med amerikanske soldater. Spanien deltog ikke i 1. verdenskrig og havde derfor ikke særlig streng pressecensur, derfor blev de første tilfælde af sygdommen rapporteret fra Spanien, og influenzaepidemien blev kaldt “Den spanske syge”.

Den spanske syge og Odd Fellow Palæet i København

I oktober 1918 valgte Sundhedsstyrelsen at oprette hjælpelazaret i Odd Fellow Palæet i Bredgade i København for at få flere sygesenge under influenzaepidemien. I det følgende kan du læse, hvilke oplysninger du kan finde i datidens aviser på Mediastream.

Den 22. oktober 1918 fortæller avisen Nationaltidende, at der var ”13.789 nye influenzatilfælde i forrige uge. Det højeste sygelighedstal, København endnu har kendt. Det var omtrent dobbelt så mange som ugen forinden. Artiklen fortæller, at skolerne er lukkede, for at lærere og elever ikke skal sprede smitten. Man overvejer, om man skal lukke Børsen og teatrene.

Hjælp fra Sverige

Det nuværende Berlingske Tidende skriver mandag den 28. oktober 1918, at ”Den svenske Forening” i København skænker 100 fuldt monterede senge til et lazaret i byen via sin læge, Dr. Stokkebye. Det sker efter Sundhedsstyrelsen tidligere sendte 10 sygeplejersker og nogle få læger til Sverige, da den spanske syge hærgede i Sverige. Gaven er til hele Danmark og tanken er, at sengene senere kan benyttes andre steder i landet.

Epidemien har skabt stor hospitalsnød og især sengemateriel kan stort set ikke skaffes. På grund af den svenske gave, kan der nu opstå et nyt hospital på 100 senge. Odd Fellow Orden har af sig selv, igennem sin storsire, Dr. Petrus Beyer, tilbudt Sundhedsstyrelsen Odd Fellow Palæet i Bredgade til brug under epidemien. Nogle rigmænd har tilbudt at afholde alle udgifterne til hospitalets drift.

Det skal kun modtage patienter med spansk syge, helst lige mange mænd og kvinder; alle får fri behandling. Patienter, som ikke er i sygekasse eller under offentlig forsorg, og som derfor har vanskelighed med at finde optagelse på byens hospitaler, vil have fortrinsret.

Indretning af Palæet under epidemien

Palæets øverste to etager i Palæet har lokaler, som delvis vil kunne bruges, smukke og gode sygestuer, nogle til 7-8 senge, en enkelt til 20. der findes flere og gode toiletter, hvorimod thekøkkener og badeindretninger må indrettes; da der ikke er gasindlæg i bygningen, vil man søge at indrette elektriske kogeapparater.

Koncertpalæets restauratør, Hr. Johnsen har tilbudt brugen af service og vil selv påtage sig det store arbejde med køkken og regnskabsvæsen; Odd Fellow Ordenen afholder udgifter til lys, opvartning og rengøring. Fra Sindsygeanstalten ved Nykøbing Sjælland låner man 100 trøjer og 200 skjorter til patienterne; Horserødlejren leverer håndklæder.

Dr. Tryde, Sundhedsstyrelsens formand, har straks sat en stab af rengøringskoner i gang og venter at åbne sit hospital på torsdag. Dr. Stokkebye har lovet at påtage sig lægetjenesten ved én afdeling, og man venter allerede i morgen at få tilsagn fra andre læger. Sygeplejersker og personale skal engageres, og vil stå parat om få dage, skriver Berlingske.

Dagligdagen i København sættes på pause mens provinsen endnu ikke er ramt

Læser du andre dele af avisen samme dag, får du et indblik i, hvor omfattende sygdommen er. Der indsamles penge til nødlidende familier, mens læger og samarituddannede kvinder tilbyder deres hjælp. Der er flere annoncer, hvor firmaers åbningstid er indskrænket på grund af epidemien.

Sideløbende med planlægningen af lazarettet i København, blev søsterloge nr. 8 Dronning Dorothea stiftet den 20. oktober 1918 i Kolding.

I avisen København bragte tirsdag 29. oktober 1918 en annonce, hvor Sundhedsstyrelsen søgte sygeplejersker, helst hospitalsuddannede til hjælpelazarettet i Odd Fellow Palæet.

Epidemi-Hospitalet i Odd Fellow-Palæet er klar til åbning

Det nuværende Berlingske bringe denne stemningsrapport torsdag den 31. oktober om Epidemi-Hospitalet i Odd Fellow-Palæet:
I Morgen tidlig står det nye midlertidige Epidemi-Hospital i Odd Fellow-Palæet parat til at modtage de første patienter ­- sikkert hilst hjertelig velkommen af de praktiserende læger, der herigennem for deres hårdest angrebne Patienter får en udvidet mulighed for indlæggelse.

Hele første og anden sal i Palæet er inddraget til Hospitalsbrug med i alt 85 sygesenge – resten af de hundrede senge, den rundhåndede svenske gave er forbeholdt sygeplejerskerne.

Første sal er indrettet til mandsafdelingen – Riddersalen og de tilstødende lokaler, hvor der er foretaget en gennemgående rengøring. Anden Sal: Odd Fellow logens selskabslokaler er kvindeafdeling, og heroppe findes tillige sygeplejerskernes spise- og sovesal. Toilet og garderobe hvortil der er direkte adgang fra en bagtrappe, således, at omklædningen kan foregå, før de kommer ind til patienterne.

Som plejemoder har Sundhedsstyrelsens Formand. Dr. Tryde, på hvis initiativ hospitalet er blevet til, ansat en pensioneret oversygeplejerske fra kommunehospitalet, Frk. Andersen. Hun råder over syv uddannede sygeplejersker – en til hver af sygestuerne med to frivillige sygeplejersker under sig på hver stue, inddelt i skiftende hold – alle Rebekka Søstre, Odd Fellow Ordenens kvindelige Medlemmer.

Administration af hospitalets drift

Administrationen af hospitalets drift er overtaget af Fru Ella Beyer, hvem det er lykkedes i løbet al de sidste par dage at få opstillingen og monteringen i orden, så plejen i morgen vil kunne begynde som på et fuldt organiseret hospital.

Vi venter nu kun på hovedpuder og pudevår fra Horserødlejren, siger Fru Beyer.

I dette øjeblik er alle sygeplejeremedierne ankommet fra Simonsen & Weel. Til Sygeplejerskerne er kitler og masker parat, Odd Fellow-Palæets Restauratør har påtaget sig hele madleverancen. Rengøringskoner og portører er ansat.

Fru Ella Beyer viser os det rummelige badeværelse, der i flyvende fart har måttet installeres i en Garderobe – her har grevinde Karen Grote påtaget sig at assistere ved den nødvendige rensning, når indlæggelsen sker.

Fru Beyer mangler endnu hjælp til det store kontorarbejde, der vil blive nødvendigt bl. a. ved kontrollen at ind- og udlevering af linned og sengetøj. Skjorter og trøjer er lånt fra sindssygehospitalet i Nykjøbing Sjælland, af lagner fra Sverige er der sendt 400. Hospitalets vask, der er overdraget Hannibal Sander, bliver udsendt i tykke papirposer, ligeledes tøjet til desinfektion.

Som hospitalsoverlæge er ansat Dr. Thorvald Stokkebye, der er praktiserende læge i Hellerup. Med hensyn til reservelæge og kandidater vil der først i dag blive truffet endelig bestemmelse, skriver Berlingske den 31. oktober 1918.

Åbning udsat

Aftenbladet fortæller den 31. oktober 1918, at åbningen er udsat til den 1. november, da ”alle hovedpuderne, der skulle komme fra Horserød-lejren, er udeblevne”.

 

Nationaltidende skriver 27. oktober 1918 Odd Fellow-Palæet skal alligevel ikke benytte alle selskabslokaler til sygestuer, da f.eks. den store festsal ikke vil egne sig godt.

Spansk er syge i aftagende 28. oktober 1918, men den 10. november er der stadig en annonce, hvor der søges sygeplejersker til Odd Fellow Palæet: Der er 79 patienter iflg. side 7. Det meddeles desuden, at ”epidemien ude i landet” synes stadig i tiltagende. Horsens avis kan den 12. november berette, at Odd Fellows loge i Horsens har fået tilladelse til at købe ejendommen Borgergade nr. 15 (der står 15 i avisen, adressen er Borgergade 13 iflg Horsias hjemmeside). Hensigten er at bygge en smuk logebygning på grunden.

 

Den 13. november meddeler Berlingske, at der i de to sidste dage er udskrevet 12 patienter, mens der kun har fundet 6 indlæggelser sted. To dødsfald er forekommet de nævnte dage, epidemien er nu aftagende.

 

Søndag den 17. november afholdt Wilh. Hansen sæsonens første Palækoncert med kongelig Kammermusikus Peder Møller som solist, og vi må formode, at byen og Odd Fellow Palæet var ved at vende tilbage til dagligdagen. I Roskilde kan Kong Hroar fejre 25. års jubilæum den 19. november. En større fest var planlagt, men på grund af epidemien, blev den udsat til senere, skriver Roskilde avis den 19. november 1918.

I min familie døde, så vidt jeg ved, ingen i min familie som følge af den spanske syge. Hvordan var det i din familie?

5 Replies to “Den spanske syge i København”

  1. Min farfar døde af den spanske syge d 4 nov 1918. Han var blot 32 år og efterlod sig hustru og 7 børn. Familien boede i søllerød og han var indlagt på Skodsborg sanatorium. 3 af børnene kom midlertidigt på Børnehjemmet Betlehem og min farmor så sig nødsaget til at gifte sig igen for at få børnene hjem igen. Og hun fik yderligere 3 børn.
    Men ikke et lykkeligt ægteskab.

  2. Min oldefar Niels døde af den spanske syge. Han var præst (nyuddannet og i 20’erne). Han blev sendt ud for at besøge de mange syge, blev naturligvis selv smittet og døde alt for ung.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.